Angajament de Calitate

LABYRINTH ONE asigura un angajament de calitate universal, numit in continuare SLA, pentru toate Serviciile Contractate. Intelegem prin Servicii Contractate urmatoarele: acces in platforma Menteno. Daca vom determina ca intr-o anumita luna, fie ca urmare a unor probleme de infrastructura fie a unui echipament hardware defect nu am reusit sa ne indeplinim garantia de calitate a Serviciului Contractat, vom prelungi perioada contractuala cu perioada in care acesta nu a fost disponibil.

1. Garantie diferita in functie de Serviciu
In functie de tipul de Serviciu Contractat, garantia oferita este diferita.

2. Menteno
Pentru toate Serviciile Contractate ce se incadreaza in aceste categorii oferim o garantie de 99% Uptime

Daca disponibilitatea Serviciului Contractat, este afectata o lucrare de mentenanta neanuntata sau un downtime neprogramat, vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare ora de nefunctionalitate.

Primele patruzeci si cinci (45) de minute (echivalentul a 0,1%) de indisponibilitate a serviciului nu sunt luate in calcul.

Daca disponibilitatea Serviciului Contractat scade sub 99.9% vom prelungi valabilitatea Serviciului Contractat cu o (1) zi pentru fiecare ora de nefunctionalitate.

4. Alocare perioada de gratuitate
Prelungirea perioadei de valabilitate a Serviciului Contractat se face numai in baza unei cereri transmise catre departamentul plati cel mai tarziu in a 10 zi de la incidentul reclamat.

5. Limitari
Perioada maxima de prelungire este de o (1) luna de gratuitate a serviciului. Downtime-ul trebuie sa fie confirmat de unul din membrii echipei noastre de Support.

6. Exceptii
Conturile clientilor nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate , daca orice eroare respectiv nefunctionare a site-ului este cauzata sau generata de:

  1. Amendament
    LABYRINTH ONE isi rezerva dreptul de a modifica termenii acestui Angajament de Calitate. Orice modificare va fi anuntata prin intermediul site-ului nostru.

 

Book a demo

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Property Details