Contract Furnizare Servcii

Ce trebuie sa stii inainte de a folosi serviciile noastre

Preambul

Urmatorul Contract de Furnizare Servicii (denumit in continuare “TFS”, “TERMENII”, “CONTRACT”) se aplica atunci cand Dumneavoastra (denumit in continuare “CLIENT”, “BENEFICIAR”, “DUMNEAVOASTRA”, “DVS”) folositi Site-ul nostru (denumit in continuare “SITE”, “CONT CLIENT”), respectiv cand Comandati oricare din serviciile furnizate sau optiunile disponibile in oferta comerciala a LABYRINTH ONE SRL (denumita in continuare “LABYRINTH ONE”, “NOI”, “AL NOSTRU”, “FURNIZOR”, “NOSTRU”). Impreuna (“LABYRINTH ONE” si “CLIENT”) suntem denumiti “PARTILE”. Menteno este o marca inregistrata a LABYRINTH ONE SRL, iar achizitionarea unui produs sau serviciu nu va acorda nici un drept de folosinta sau dispozitie asupra marcii.

Definitii

Daca nu sunt definite altfel in acest TFS, urmatorii termeni sunt definiti astfel:

“Contract” – reprezinta termenii de furnizare a serviciilor dar si toate politicile/conditiile publicate pe site-ul nostru in sectiunea Termeni Legali ce sunt completate de Comanda trimisa de dumneavoastra pentru achizita serviciilor, respectiv email-urile transmise ca urmare a comenzii.
“Comanda” – reprezinta orice comanda de achizitie realizata de Client pentru servicii regasite in ofeta LABYRINTH ONE.
“Site”– se refera la site-ul Menteno, atat site-ul public disponibil la adresa web www.menteno.ro sau Contul de Client disponibil la adresa clients.menteno.ro.
“Servicii” – se refera la oricare din serviciile de furnizate de LABYRINTH ONE.
“AUP” – Termeni de utilizare acceptabila a Serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract.
“SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract.
“PTM” – Politicile de trimitere a emailurilor care constituie parte integranta din acest contract.
“30dezile” – Politica de returnare a sumelor achitate care constituie parte integranta din acest contract.
“PDP” – Protectia datelor personale care constituie parte integranta din acest contract.
“Reguli OPENSRS/ICANN” – Termeni si conditii de inregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract.

Lamuriri

Acesti termeni reprezinta Contract-ul cu LABYRINTH ONE care trebuie sa fie acceptat inainte de comandarea oricarui serviciu de pe Site-ul LABYRINTH ONE. Orice comanda confirmata de client, prin bifarea casutei “DA, sunt de acord si declar pe propria raspundere ca am citit Termeni Legali” si prin apasarea butonului “Trimite Comanda” reprezinta o acceptare din partea Clientului a ofertei LABYRINTH ONE si a prezentilor Termeni, in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Apasarea butonului “Trimite Comanda” reprezinta o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, avand aceeasi valoare cu o semnatura olografa.

Etapele tehnice pentru incheierea Contractului presupun selectarea Serviciului dorit, completarea formularului de comanda, citirea si acceptarea Termenilor Legali si apasarea butonului “Trimite Comanda”.

Contractul este stocat de catre Furnizor si accesibil in orice moment la adresa https://www.menteno.com/contract
Pentru identificarea in mod unic a acestui contract se va folosi o cheie de control criptografica prezenta pe facturile fiscale, sau pe Site.

PARTILE CONTRACTULUI

Partile prezentului Contract, sunt:

  1. S.C. LABYRINTH ONE SRL cu sediul social in Bvd 23 August, Nr 16c, Bl C, Et 2, Ap 9, Eforie Nord, Constanta, Romania, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub numarul J13/1523/05052021 avand Codul Fiscal RO 44227928 de dl. Adrian Furtuna in calitate de Administrator in calitate de Furnizor, si
  2. Persoana juridica sau persoana fizica identificata prin datele introduse in formularul de comanda, informatii ce se regasesc in prima factura primita in calitate de Beneficiar. Factura devine parte integranta a prezentului contract.

Beneficiarul garanteaza corectitudinea datelor introduse in formularul de comanda si faptul ca ele sunt conforme cu realitatea. Prin completarea formularului de comanda declarati pe propria raspundere faptul ca sunteti persoana fizica cu varsta de peste 18 ani; in cazul in care reprezentati o persoana juridica, prin completarea formularului de comanda declarati pe propria raspundere ca aveti deplina autoritate si competenta de a incheia si de a semna prezentul contract precum si de a executa obligatiile ce decurg din acesta. In conditiile in care datele introduse contin erori, acestea pof fi corectate accesand contul de client folosind datele de acces, trimise de Noi dupa prima comanda sau prin resetarea parolei ce se poate face folosind formularul specific de pe Site. Datele pot fi modificate prin transmiterea catre LABYRINTH ONE in atentia departamentului legal la adresa business@menteno.com a documentelor necesare ce garanteaza identificarea Beneficiarului. Completarea unor date false sau incorecte de catre Beneficiar poate duce la suspendarea sau rezilierea, de plin drept, fara notificare si fara indeplinirea unor alte formalitati, a acestui Contract si/sau a Serviciilor care obiectul Contractului. Benefinicarul este responsabil inclusiv pentru actiunile angajatilor proprii sau a tertilor ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispozitia acestuia de catre Furnizor, date care intra in posesisa angajatilor Beneficiarului sa tertilor prin mijlocirea Beneficiarului.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin acest Contract, Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului urmatoarele servicii ce se regasesc evidentiate in facturile emise de LABYRINTH ONE catre Beneficiar, astfel:

Furnizorul se obliga sa ofere asistenta tehnica pentru Serviciile contractate. Totusi pot exista situatii in care rezolvarea unei anumite situatii nu cade in limitele de compententa asumate de LABYRINTH ONE.

VALOAREA SERVICIILOR

LABYRINTH ONE va emite facturi proforme pe baza carora Beneficiarul trebuie sa achite contravaloarea Serviciilor contractate. Exceptie fac doar institutiile publice care se supun prevederilor Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice, pentru care se vor emite facturile fiscale dupa finalizarea procedurilor de achizitie prin sistemul SICAP.

Perioada de facturare este aleasa de Dumneavoastra in formularul de comanda. Aceasta poate fi modificata printr-o solicitare in scris adresata departamentul Plati prin transmiterea unui Ticket. Modificarea perioadei de facturare se realizeaza prin intermediul Ticketelor doar pentru serviciile de gazduire sau inchiriere servere si doar in cazul in care contractul este activ.

Preturile Serviciilor furnizate de LABYRINTH ONE pot fi afisate pe Site in Lei sau in Euro si nu contin TVA. In cazul preturilor in Euro, convesia se face in ziua emiterii facturii la un curs fix. Rata de schimb este afisata pe factura.

TERMENII DE PLATA

LABYRINTH ONE va emite prima factura proforma imediat, automat, chiar dupa momentul semnarii Contractului. Ulterior, cu 14 zile calendaristice inainte de expirarea perioadei initiale contractate de Client, Furnizorul va emite automat facturi proforme de prelungire a Contractului conform perioadei de facturare aleasa de Client. Plata contravalorii Serviciului contractat devine scadenta in 14 zile calendaristice de la momentul emiterii proformei de catre Furnizor, deci la expirarea perioadei contractate initial. Factura proforma se va transmite pe adresa de email asociata Contului de Client, motiv pentru care Clientul este singurul raspunzator sa se asigure ca a declarat o adresa de email valabila, asupra careia are dreptul deplin de dispozitie .

Clientul poate achita aceste facturi proforme prin Transfer Bancar

DATA INCEPERII FURNIZARII SERVICIULUI

LABYRINTH ONE se obliga sa activeze Serviciile care fac obiectul prezentului Contract in maxim 15minute de la inregistrarea platii realizate de Beneficiar. Inregistrarea platii presupune pentru platile realizate Offline (prin transfer bancar, depunere de numerar) confirmarea ei de catre banca noastra si procesarea manuala de catre un reprezentant LABYRINTH ONE.

Procesarea manuala a platilor realizate Offline, se face exclusiv de Luni pana Vineri in intervalul orar 09.00 – 18.00.

Data de incepere a furnizarii Serviciului contractat, este data la care LABYRINTH ONE pune la dispozitia Clientului prin email sau in Contul de Client informatiile de acces sau cele necesare pentru ca Clientul sa poate folosi Serviciul.

RETURNAREA SUMELOR ACHITATE

Toate platile efectuate valabil de catre Client nu au caracter returnabil. Platile realizate in avans nu vor fi returnate nici in cazul in care renuntati anticipat la Serviciile contractate. Totusi, conform garantiei de 30dezile, in masura in care decideti ca in primele 30 de zile calendaristice de la data inceperii furnizarii Serviciului sa renuntati la el, vom returna total sau partial sumele achitate. Detalii despre Serviciile ce fac obiectul garantiei de 30dezile sunt afisate online pe Site-ul nostru in sectiunea Termeni legali

RENUNTAREA LA SERVICIILE CONTRACTATE

Beneficiarul intelege si este de acord ca, neconfirmarea platii pana la data scadentei Contractului, va determina suspendarea Serviciului. LABYRINTH ONE trimite o notificare prin email la adresa de corespondenta asociata Contului de Client cu 24 de ore inainte de momentul suspendarii.

Beneficiarul intelege si este de acord ca, serviciul va fi reactivat doar dupa ce plata integrala a facturii va fi inregistrata in sistem.

Beneficiarul intelege si este de acord ca, in situatia in care plata pentru Serviciul contractat conform proformei emise nu este inregistrata in sistem in cel mult 30 de zile calendaristice de la expirarea ultimei perioade platite, contractul intra in procedura de reziliere automata. Din momentul in care contractul este in procedura de reziliere automata toate datele stocate pe serverele Furnizorului vor intra in procedura de stergere.

Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea perioadei initiale contractate, daca Beneficiarul nu intelege sa achite factura proforma de prelungire a serviciilor. Contractul poate inceta prin acordul partilor, anterior expirarii termenului Contractului.

LABYRINTH ONE poate inceta/suspenda furnizarea Serviciului contractat de catre Beneficiar din proprie initiativa, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara alte formalitati sau notificari prealabile, in situatia in care:

Aditional termenilor mentionati mai sus Partile pot denunta acest Contract daca:

In cazul in care o autoritate nationala sau internationala aduce argumente solide care incrimineaza activitatea Beneficiarului, LABYRINTH ONE poate suspenda Serviciul fara alte obligatii aferente.

In cazul incalcarii clauzelor prezentului Contract de catre Beneficiar, LABYRINTH ONE va pastra, cu titlu de daune-interese, orice suma platita in avans de catre Beneficiar si nu va fi obligata la restituirea contravalorii Serviciilor neefectuate catre Beneficiar.

CONFIDENTIALITATE

LABYRINTH ONE va depune toate diligentele pentru a pastra confidentialitatea datelor Beneficiarului stocate sau transferate prin intermediul sau. Administrarea Serviciilor contractate la LABYRINTH ONE se realizeaza prin intermeniul unei aplicatii numite Cont Client. Dupa semnarea prezentului Contract, la adresa de email completata in formularul de comanda Clientul va primi in mod automat din partea LABYRINTH ONE o parola, respectiv un cod numeric sau alfanumeric sau un link de activare necesare autentificarii in Contul de Client.

Clientul este responsabil de mentinerea securitatii Contului de Client si a datelor de autentificare. Clientul este responsabil pe deplin de activitatile ce se desfasoara in contul sau si orice actiuni in legatura cu Serviciul contractat.

Clientul este responsabil pe deplin de actiunile partenerilor (reprezentanti legali sau angajati ai acestora) angajati in realizarea/intretinerea si/sau promovarea Serviciului contractat.

Sunteti de acord sa anuntati LABYRINTH ONE de orice acces neautorizat sau alte brese de securitate. LABYRINTH ONE nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere sau paguba care tine de posibilitatea Clientului de a o remedia. Luati cunostinta si sunteti de acord ca sub nici o forma Furnizorul nu este raspunzator, in nici un mod, pentru actiunile sau omisiunile Clientului sau ale utilizatorilor resurselor Serviciului, carora Dumneavoastra le dati acces, nici chiar in cazul pagubelor produse in orice fel de acestia datorita unor actiuni sau omisiuni. In cazul in care vor trebui achitate unele sume de bani cu titlu de despagubiri sau amenzi si nu numai, Clientul va fi obligat sa plateasca aceste sume de bani, si nu LABYRINTH ONE.

LABYRINTH ONE nu verifica continutul incarcat, stocat sau transferat de catre Beneficiar sau orice alt tert si in consecinta nu poate fi facut responsabil in nici un caz pentru acest continut. Totusi, in conditiile in care LABYRINTH ONE este notificat de catre o autoritate competenta in conformitate cu dispozitiile procedurale civile/penale in materie, va putea actiona rapid in vederea eliminarii sau blocarii accesului la acel continut care face obiectul notificarii.

TERMENI GENERALI PRIVIND SERVICIUL Menteno, GARANTII

Serviciul Menteno se refera la Contractele de tip abonament. Pe luna sau pe an.

LABYRINTH ONE garanteaza ca Serviciul contractat va fi livrat in conditii normale de functionare. Conditiile normale se determina prin masurarea uptime-ului inregistrat de serverul ce serveste Serviciul contractat. Masurarea se realizeaza pe intervalul unei luni calendaristice excluzand perioadele de mentenanta anuntate in prealabil si/sau situatiile de forta majora. Serviciile beneficiaza de o garantie de 99.9% Uptime.

Conditii, Garantii respectiv definirea situatiilor de forta majora se regasesc definite in documentul SLA care este parte integranta a acestui contract.

LABYRINTH ONE nu raspunde si nu este responsabil pentru neexecutarea Serviciului, pentru degradarea sau orice intarziere in furnizarea acestuia, care:

Utilizarea Serviciului se face pe riscul Dumneavoastra. Serviciul este furnizat pe baza “ASA ESTE”. LABYRINTH ONE nu isi asuma responsabilitatea si nu acorda garantii de nici un fel, nici in mod explicit nici implicit, incluzand, dar nelimitandu-se la garantiile de comercializare obisnuite, la potrivirea pentru un scop anume. Orice material download-at sau in alt mod obtinut prin folosirea Serviciului se realizeaza la discretia si riscul Dumneavoastra si sunteti responsabil pentru orice stricaciune a cumputerului Dumneavoastra sau pierderea de date rezultata in urma download-arii unor materiale. Mecanismele de securitate incorporate in Software cunosc limitari inerente/efective, Dumneavoastra avand responsabilitatea de a identifica exact necesitatile Dumneavoastra.

LABYRINTH ONE prin prezentul Contract nu garanteaza ca:

LABYRINTH ONE va face eforturi insemnate pentru a intretine Serviciul, totusi, LABYRINTH ONE nu poate raspunde pentru stricaciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vanzator, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate intarzierilor, transmiterea gresita sau netransmiterea informatiilor, datorate restrictiei sau intreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate impartirii accesului la Serviciu, sau altor interactiuni cu Serviciul.

Trecerea la un abonament superior se poate face in orice moment, conform posibilitatii tehnice a Furnizorului la acel moment si conform regulilor stabilite prin prezentul Contract sau afisate public pe Site in sectiunea de Intrebari Frecvente. Trecerea la un abonament inferior poate fi realizata doar pentru conturile active.

Beneficiarul este responsabil de intretinerea si salvarea de siguranta (back-up) a datelor si de orice informatie stocata prin Serviciu.

TERMENI GENERALI PRIVIND SERVICIUL DOMENII, GARANTII

Beneficiarul isi asuma intreaga responsabilitate privind datele completate in formularul de comanda. Transmiterea formularului de comanda constituie o garantie pentru Menteno ca Beneficiarul are dreptul sa foloseasca serviciul platit.

LIMITAREA OBLIGATIILOR

Intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca LABYRINTH ONE, asociatii sai sau alti parteneri, directori, actionari sau angajati LABYRINTH ONE nu au obligatii pentru orice paguba directa, indirecta, speciala, exemplara, inclusiv, dar nelimitandu-se numai la pagube de pierdere de castiguri viitoare, bunacredinta, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar daca ati avertizat LABYRINTH ONE de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultand din: folosirea sau imposibilitatea folosirii Serviciului, erori, defecte, omisiuni, intarzieri in operatii sau transmisii sau orice alta neregula a bunului mers al Serviciului sau a software-ului; Costul procurarii de bunuri sau servicii pentru inlocuirea celor cumparate sau obtinute prin mesaje sau tranzactiilor realizate prin Serviciu; Accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastra; Declaratiilor si comportamentului unei alte parti fata de Serviciu; Orice bun sau serviciu oferit sau vandut prin intermediul Serviciului. Orice alta situatie referitoare la Serviciu sau la software.

LEGEA APLICABILA

Legea aplicabila prezentului Contract si relatia dintre Client si LABYRINTH ONE va fi sub incidenta legilor Statului Roman. Acest contract este incheiat in data acceptarii prevederilor sale de catre Client, asa cum este precizat in prima factura emisa de LABYRINTH ONE.

Prezentul contract se completeaza cu informatiile din factura trimisa Clientului de catre LABYRINTH ONE, inclusiv datele de identificare a Clientului, explicitarea serviciilor oferite si stabilirea pretului, inscris care parte integranta a prezentului Contract.

Aditional devin parte a prezentului contract asa cum au fost ele definite anterior, urmatoarele : AUP, SLA, PTM, 30dezile.

Daca orice prevedere a prezentului Contract sau a altor documente incorporate este dovedita de o institutie competenta ca fiind nula/lipsita de efecte, partile sunt de acord ca aceasta institutie sa interpreteze clauzele contractuale cat mai aproape de forma actuala; restul prevederilor contractuale ramanand in vigoare.

RELATIA DINTRE PARTI

Acest Contract nu va stabili nici o relatie de parteneriat, asociatiune in participatiune, relatii de munca sau agentie intre LABYRINTH ONE si Beneficiar. Nici LABYRINTH ONE nici Beneficiarul nu vor avea putere de a lega cealalta parte sau sa creeze obligatii pentru cealalta parte fara a avea un consimtamant prealabil de la acesta, in scris, cu exceptia celor precizate expres in acest Contract.

LABYRINTH ONE si Clientul sunt de acord ca, exceptand cele scrise expres in acest Contract, nu vor exista terti beneficiari ai acestui Contract, cum ar fi companiile de asigurari pentru orice parte sau utilizatorii Clientului, fara ca de exemplu sa fie limitativ.

CLAUZE FINALE

Partile semnatare ale prezentului contract confirma ca acesta reprezinta intreaga lor vointa, clauzele fiind acceptate unanim, inclusiv clauzele neuzuale in acceptiunea art. 1203 Cod Civil.

Clientul este de acord ca fara a tine seamna de alta lege sau statut, orice revendicare sau litigiu ce reiese din acest Contract sau legati de utilizarea Serviciilor sau a Contractului trebuie inaintata in decurs de un an de la data producerii faptului generator sub sanctiunea decaderii din dreptul de actiune.

Orice litigiu din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea sau desfintarea lui, daca nu poate fi solutionat pe cale amiabila, se va solutiona prin arbitrajul Comisiei de Arbitraj de pe langa Asociatia Balcanica de Arbitraj – Filiala/Sucursala Constanta, in conformitate cu Regulile sale de procedura arbitrala.

In situatia in care Beneficiarul este o institutie publica, prezenta conventie arbitrala produce efecte in conditiile art 542 Cod Procedura Civila. Contractul se considera incheiat la Eforie Nord, Romania.

PARTI INTEGRANTE DIN PREZENTUL CONTRACT

“AUP” – Termeni de utilizarea acceptabila a serviciilor contracte care constituie parte integranta din acest contract.
https://www.menteno.com/utilizare-acceptabila.html

“SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integranta din acest contract.
https://www.menteno.com/angajament-de-calitate.html

“PDP” – Protectia datelor personale care constituie parte integranta din acest contract.
https://www.menteno.com/protectia-datelor-personale.html

“PRC” – Policita de reziliere a contractelor la LABYRINTH ONE care constituie parte integranta din acest contract.
https://www.menteno.com/politica-reziliere-contracte.html

 

Book a demo

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Property Details